Valrörelsen är igång!

Ordförande för Socialdemokraterna i Stenungsund, Morgan Andersson, skriver om vikten av fortsatt socialdemokratisk politik efter valet, och att valrörelsen redan nu dragit igång.

Vänner!
Kampen är fortfarande vår och kampen är fortfarande viktig! Lika viktig nu som 1921 när kvinnor äntligen fick rösträtt, som på 1930-talet när arbetare krävde och fick rimliga löner och arbetsvillkor, under efterkrigstiden när kvinnors inträde på arbetsmarknaden ledde till en allmän förskola och man la grunden för en politik för full sysselsättning, rättvis ekonomisk fördelning och höjd levnadsstandard. På 70,80 och 90-talet när övervinster hos de privata bolagen höll arbetarnas löneutveckling tillbaka och en global kapitalism krävde politiska förändringar.

Kampen är lika viktig. För under borgarnas tid vid makten på 2006-2014 har vi kunnat se hur skattesänkningar som främst gynnat de alldra rikaste i vårt land slog mot välfärden, utbildningssystemet och den sociala tryggheten. Hur så kallade välfärdsföretag drog ned på personal för att göra större och större vinster. Hur man fortfarande ser lönedumpning och försvagade arbetsvillkor som svaret på arbetslöshet.

Det är viktigt för att den borgerliga majoriteten i Västra Götalandsregionen gjorde 1,4 miljarder i överskott 2016 medan våra hjältar inom vården springer in i väggen på sina knän, när man inte orkar springa fortare.

Så det spelar roll att vi har en Socialdemokratisk regering och en stark fackföreningsrörelse. Det spelar roll eftersom den modell som gjort Sverige till ett fantastiskt land, där skolan har en utjämnande effekt och din bakgrund inte ska spela någon roll för hur din framtid ser ut. Där alla har samma möjligheter, rättigheter, friheter och skydigheter inte lever vidare av sig själv. Den lever vidare om vi är villiga att kämpa för den. Tillsammans!

Om ett år är det val och vi kommer att fortsätta arbetet med att

DEN SVENSKA MODELLEN SKA UTVECKLAS INTE AVVECKLAS.

“Det är dags för skördetid för vanligt folk!”
(LO:s Karl-Petter Thorvaldsson, partikongressen 2017)

Morgan Andersson
ordförande för Socialdemokraterna i Stenungsund

facebook Twitter Email