Visar alla poster med taggen:Morgan Andersson

Valrörelsen är igång!

Ordförande för Socialdemokraterna i Stenungsund, Morgan Andersson, skriver om vikten av fortsatt socialdemokratisk politik efter valet, och att valrörelsen redan nu dragit igång.

Vänner! Kampen är fortfarande vår och kampen är fortfarande viktig! Lika viktig nu som 1921 när kvinnor äntligen fick rösträtt, som på 1930-talet när arbetare krävde och fick rimliga löner och arbetsvillkor, under efterkrigstiden när kvinnors inträde på arbetsmarknaden ledde till en allmän förskola och man la grunden för en politik för full sysselsättning, rättvis…

Läs mer
facebook Twitter Email