S borgar för billig fjärrvärme

Fortsatt billigast i väst med S i ledningen

-Det är med stolthet och glädje vi Socialdemokrater kan meddela att vårt kommunala bolag Stenungsundsenergi levererar fjärrvärme till stora delar av Stenungsunds tätort och till skolor och idrottsplatser i Stora Höga, säger Lars-Ebbe Pettersson, ordförande i Stenungsundsenergi AB.

Fjärrvärme är som vi vet en trygg och bekväm uppvärmningsform och mycket driftsäker. 

Det är också viktigt för oss att vi har en billig fjärrvärme och den är idag den sjätte billigaste fjärrvärmen i landet och billigast i vår region.  Vi höjer inte heller i år fjärrvärmepriset i den budget som är tagen. Både pris för anslutning, förbrukning och service ligger lågt jämfört med övriga alternativ. 

Nästan all vår fjärrvärme produceras utav restvärme från våra närliggande industrier, det gör oss resurssnåla och det minskar utsläppen i närmiljön. På det sättet tar vi ett stort ansvar för miljön och hållbarheten.

Lars-Ebbe Pettersson (S),ordförande i Stenungsundsenergi AB

 

facebook Twitter Email