Presentation av kandidater: Maria Kovacevic

Här kan du läsa om Maria Kovacevic som är aktuell som kandidat till fullmäktige i höstens val.

Maria Kovacevic bor i Ucklum och läser till lärare. Viktiga frågor för henne är att alla skall kunna leva ett bra liv hela livet. Alla skall ha en lön och en pension det går att försörja sig på, bostadsmarknaden skall vara för alla, och vi skall ha en vinstfri skola, och istället lägga pengarna på att förbättra skolan så att våra barn och ungdomar blir starka individer som kan bidra i vårt samhälle. En annan viktig fråga för henne är minskade klassklyftor i samhället. Sin fritid spenderar Maria gärna i trädgården, i köket och bakar bröd eller i sällskap med släkt och vänner.

facebook Twitter Email