Näringslivet är en hjärtefråga för S skriver Melisa Nilsson

I Stenungsund har vi ca 2900 företag med världsledande kemiindustri och IT- expertis. Att elever och lärare lär känna det lokala närings- och arbetslivet ges goda förutsättningar att få kunskap om vilka yrkes- och verksamhetsområden som finns i kommunen samt att utveckla stolthet och en positiv bild av kommunen som bostadsort.

För oss Socialdemokrater är närings- och arbetslivet centralt. Det är jobben som säkrar välfärden och det är jobben som ger människor trygghet, frihet och handlingsutrymme att utvecklas och förverkliga drömmar.

För att säkra svenska företags och kommuners kompetensförsörjning är det viktigt att samverkan mellan skolan och näringslivet ökar. I Stenungsund har vi ca 2900 företag med världsledande kemiindustri och IT- expertis. Att elever och lärare lär känna det lokala närings- och arbetslivet ges goda förutsättningar att få kunskap om vilka yrkes- och verksamhetsområden som finns i kommunen samt att utveckla stolthet och en positiv bild av kommunen som bostadsort. Lika viktig är samverkan för företagen för den generationsväxling som sker, banden till lokalsamhället och dess invånare.

Hur dagens elever ser på arbetslivet och sitt framtida yrkesval beror till stor del på vilka personer de möter och vilka miljöer de vistas i. Därför tycker vi Socialdemokrater att det är viktigt att vi strategiskt arbetar med samverkan mellan skolan och näringslivet i Stenungsund.

Med en genomtänkt och förankrad struktur för samverkan underlättar kontakterna mellan olika aktörer och därmed bidra till att utveckla barns och elevers entreprenöriella förmågor, liksom skolans arbets- och undervisningsmetoder i ett långsiktigt perspektiv.

Regeringen har nyligen tagit beslut om obligatorisk prao från och med höstterminen 2018.  Detta är vi glada för och tycker att det är ett viktigt steg för att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. För många elever är det via prao som de för första gången kommer i kontakt med arbetslivet.

Det är så vi utvecklar den svenska modellen!

Melisa Nilsson (S), riksdagskandidat Göteborgsområdet 

Janette Olsson (S) 

Ordf bildnings – och socialutskottet, Stenungsund 

facebook Twitter Email