Vi behöver mer resurser och mer ordning i vården i VGR!

Det är knappt ett år kvar till valet och då ska det väljas nya hälso- och sjukvårdspolitiker till vår region. Det innebär att det är läge att på allvar utvärdera den moderatledda samverkan som har styrt Västra Götalandsregionen sedan förra valet.

Det första denna grönblå majoritet gjorde var att höja regionskatten. Det skulle ge ”lugn och ro i vården”, lovade man. Nu, tre år senare, konstaterar vi att Västra Götalandsregionen har stora och växande problem med tillgänglighet och köer i vården. Antalet vårdplatser är färre i dag än när den moderatledda majoriteten tillträdde och både Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus har haft överbeläggningar.

Överbeläggningar leder till stora problem för både patienter och personal och ökar risken för att människor skadas i vården. De lovade lugn och ro, majoriteten, men för vem? Västra nämndens område, där vår kommun ingår, har en tuff ekonomisk situation. Samtidigt har regionen ett stort överskott. I delårsrapporten från augusti står det att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden står inför flera utmaningar för att kunna klara sitt uppdrag med befolkningsansvar och tillgodose invånarnas behov.

Den största utmaningen för 2017 är att nå en ekonomi i balans, samtidigt som vården ska hålla en hög kvalitet och god tillgänglighet. Åtgärderna ställer krav på prioriteringar vilka i sin tur riskerar att påverka tillgängligheten. Samtliga sjukhus inom nämndens upptagningsområde ligger fortfarande långt från regionens mål om mindre än fyra timmars vistelsetid på akutmottagningarna för 90 procent av patienterna. Bup på SU har fortsatt långa köer vilket drabbar barn hårt. Det är krass läsning och talande för de problem som vi står inför.

Vi socialdemokrater vill återigen trycka på att problemet med tillgänglighet tillsammans med Västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska situation ger sämre förutsättningar för jämlik vård. Detta är konsekvenser av en grönblå budget och politik och den brist på ledning och styrning som råder. Vår S-ledda regering tar vårdens utmaningar på allvar. Det har lett till att regionen har fått – och får – nya statsbidrag i miljardklassen. Men pengarna måste också komma människor och vården till del för att göra nytta, inte samlas på hög centralt, som nu sker.

Vi socialdemokraterna vill att pengarna ska ut i vården. Vi har krävt en vårdplatsutredning i regionen, för se hur resurser ska kunna användas rätt. Vi har motionerat om olika sätt att förbättra tillgängligheten och korta köerna. Och vi har i våra budgetar gjort stora satsningar på det vi tror är avgörande för att klara vården: Personalen, deras villkor, arbetsmiljö och löner. Om ett år är det val. Vi är redo att ta ansvar för hälso- och sjukvården igen, och återuppta arbetet att skapa en jämlik och rättvis vård.

Socialdemokraternas ledamöter i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Janette Olsson (S) Stenungsund
Cecilia Kuntze Ivarsson (S) Ale
Fredrik Gullbrantz (S) Kungälv
Maria Brauer (S) Öckerö
Soraya Zarza Lundberg (S) Partille
Tomas Angervik (S) Mölndal
Karolina Roughton (S) Lerum
Anita Unosson (S) Alingsås
Patrik Linde (S) Härryda
Annelie Palm (S) Lilla Edet

facebook Twitter Email