Visar alla poster med taggen:Näringsliv

Näringslivet är en hjärtefråga för S skriver Melisa Nilsson

I Stenungsund har vi ca 2900 företag med världsledande kemiindustri och IT- expertis. Att elever och lärare lär känna det lokala närings- och arbetslivet ges goda förutsättningar att få kunskap om vilka yrkes- och verksamhetsområden som finns i kommunen samt att utveckla stolthet och en positiv bild av kommunen som bostadsort.

För oss Socialdemokrater är närings- och arbetslivet centralt. Det är jobben som säkrar välfärden och det är jobben som ger människor trygghet, frihet och handlingsutrymme att utvecklas och förverkliga drömmar. För att säkra svenska företags och kommuners kompetensförsörjning är det viktigt att samverkan mellan skolan och näringslivet ökar. I Stenungsund har vi ca 2900 företag…

Läs mer
facebook Twitter Email