Nu är det dags att nominera till partiets uppdrag!

Vet du någon som skulle passa bra för ett socialdemokratiskt uppdrag i Stenungsund? Nu kan du nominera in.

Nominera styrelseledamöter! Nu är det dags att nominera till valberedningen. Valen görs slutligen på årsmötet. Val av styrelse för Socialdemokraterna i Stenungsund -En ordförande -Tre ordinarie ledamöter och en ledamot på ett år -Sju ersättare på ett år -En revisor 2 år och två revisorsersättare -Ombud ABF en ordinarie och en ersättare -Internationell ledare, en…

Läs mer

Välkomna på medlemsmöte!

Vad händer i politiken, kommunen och partiet. Kom på medlemsmöte och träffa partikamrater, prata politik och fika.

 Välkomna på medlemsmöte Tisdag 22 januari kl. 18:00 i kommunhuset, ingång från sjösidan. Som vanligt börjar mötet med fika och mingel redan kl.17:30. På dagordningen: -En genomgång av vårt handlingsprogram för 2019-2022 och diskussion i mindre grupper. Vad vill vi absolut göra verklighet av, vad kan vi tänka oss skjuta på framtiden? Tankar och ideér….

Läs mer

Melisa Nilsson och Ida Melin anordnar glöggmingel på Hasselbacken!

Hur kan vi skapa nya och större kontaktytor mellan de som är förtroendevalda och medborgarna för att utveckla vårt demokratiska samhälle? Hur får vi alla att känna att deras röst spelar roll men även hur kan vi få fler medborgare att engagera sig?

Dialogen är grunden för en levande demokrati och den personliga dialogen är överlägsen all annan kommunikation. -Hur kan vi skapa nya och större kontaktytor mellan de som är förtroendevalda och medborgarna för att utveckla vårt demokratiska samhälle? Hur får vi alla att känna att deras röst spelar roll men även hur kan vi få fler…

Läs mer

Valberedningens förslag till kommunala uppdrag!

Presentation av valberedning sker på medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset, men redan nu ser du förslag på namn till kommunala uppdrag.

Vår valberedning har jobbat hårt, sedan den nya politiska överenskommelsen kom på plats, med att ta fram förslag på hur vi ska besätta de kommunala uppdragen. Presentation av valberedning sker på medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset. På mötet går valberedningen igenom vilka kriterier som ligger bakom deras förslag till ledamöter i styrelse och nämnder. Arbetarekommunens…

Läs mer

Välkomna på medlemsmöte tisdag 27 november!

Välkomna! Som vanligt så börjar mötet med fika och mingel redan kl 17:30. Ingången på baksidan eller sjösidan i vanlig ordning.

Vill man ha hjälp med att rösta fram ombuden till partikongressen 2019 så kan man komma till kommunhuset redan vid 16:00 eller få hjälp efter mötet. Annars kan man rösta hemma vid sin dator. Detta möte antar vi motioner som i så fall skickas till distriktskongressen. Vi får också en dragning av valberedningens förslag på…

Läs mer

Här finns motionerna för läsning!

Medlemmarna kommer att ha möjlighet att diskutera och antingen anta eller inte anta motionerna på nästa medlemsmöte den 27 november kl 18:00 på kommunhuset.

Här finns motionerna som är inskickade till ak i Stenungsund. Om medlemsmötet antar dem så skickas de till distriktskongressen. Hälsofrämjande Friskvård för våra äldre över 65 år_ Motion Vacciner Motion. Föräldrastöd lärande i hemmet Motion Stärkt patientsäkerhet vid oklara ansvariga vårdinstanser Motion när mallen inte stämmer Motion kontaktdagar Statlig medverkan i samordningsförbunden Idéburet offentligt partnerskap…

Läs mer
facebook Twitter Email