Välkommen till S i Stenungsund

Melisa Nilsson och Ida Melin anordnar glöggmingel på Hasselbacken!

Hur kan vi skapa nya och större kontaktytor mellan de som är förtroendevalda och medborgarna för att utveckla vårt demokratiska samhälle? Hur får vi alla att känna att deras röst spelar roll men även hur kan vi få fler medborgare att engagera sig?

Dialogen är grunden för en levande demokrati och den personliga dialogen är överlägsen all annan kommunikation. -Hur kan vi skapa nya och större kontaktytor mellan de som är förtroendevalda och medborgarna för att utveckla vårt demokratiska samhälle? Hur får vi alla att känna att deras röst spelar roll men även hur kan vi få fler…

Läs mer

Valberedningens förslag till kommunala uppdrag!

Presentation av valberedning sker på medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset, men redan nu ser du förslag på namn till kommunala uppdrag.

Vår valberedning har jobbat hårt, sedan den nya politiska överenskommelsen kom på plats, med att ta fram förslag på hur vi ska besätta de kommunala uppdragen. Presentation av valberedning sker på medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset. På mötet går valberedningen igenom vilka kriterier som ligger bakom deras förslag till ledamöter i styrelse och nämnder. Arbetarekommunens…

Läs mer

Välkomna på medlemsmöte tisdag 27 november!

Välkomna! Som vanligt så börjar mötet med fika och mingel redan kl 17:30. Ingången på baksidan eller sjösidan i vanlig ordning.

Vill man ha hjälp med att rösta fram ombuden till partikongressen 2019 så kan man komma till kommunhuset redan vid 16:00 eller få hjälp efter mötet. Annars kan man rösta hemma vid sin dator. Detta möte antar vi motioner som i så fall skickas till distriktskongressen. Vi får också en dragning av valberedningens förslag på…

Läs mer

Här finns motionerna för läsning!

Medlemmarna kommer att ha möjlighet att diskutera och antingen anta eller inte anta motionerna på nästa medlemsmöte den 27 november kl 18:00 på kommunhuset.

Här finns motionerna som är inskickade till ak i Stenungsund. Om medlemsmötet antar dem så skickas de till distriktskongressen. Hälsofrämjande Friskvård för våra äldre över 65 år_ Motion Vacciner Motion. Föräldrastöd lärande i hemmet Motion Stärkt patientsäkerhet vid oklara ansvariga vårdinstanser Motion när mallen inte stämmer Motion kontaktdagar Statlig medverkan i samordningsförbunden Idéburet offentligt partnerskap…

Läs mer

Rykande färskt Rosnytt ute nu, hälsar Johnny Alexandersson

Här finner ni Rosnytt, vår medlemstidning, länkad. Du ser vad som är aktuellt och vad som sker på nästa medlemsmöte. Vi tackar Johnny Alexandersson för ditt arbete med vårt fina Rosnytt!

Medlemsmöte den 27 november kl. 18:00 i kommunhuset. Varmt välkomna! Som vanligt så börjar mötet med fika och mingel redan kl.17,30. Ingången på baksidan ”sjösidan” som gäller i vanlig ordning. Men vill man ha hjälp med att rösta fram ombuden till Partikongressen 2019 så kommer ni till kommunhuset redan efter kl.16,00. Alternativt så kan man…

Läs mer

Anmäl dig till S-studier

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti med cirklar och studier i centrum! Anmäl dig här.

Studier är en viktig del i Socialdemokraternas verksamhet och utveckling. Både organisationen och politiken utvecklas när medlemmar samlas för att lära nytt och diskutera. Det finns många möjligheter att vidareutveckla sig inom partiet. Dels finns de studier som vi genom partidistriktet erbjuder, men även olika typer av studier hemma i din arbetarekommun. Från partiet centralt…

Läs mer
facebook Twitter Email