Motioner från oss till distriktskongressen

Stenungsunds ak brukar vara duktiga på att leverera motioner till distriktskongressen. I år har vi skickat in sex stycken. Läs dem här!

Att skriva en motion till kongresser  är ett sätt att påverka vårt partis organisation, politik eller inriktning. I detta fall tar distriktsstyrelsen fram svar på motionen och sedan tar kongressen ställning. Den 4 april har Göteborgsområdets partidistrikt kongress och till den har vi i Stenungsunds ak skickat sex stycken motioner.

Det är motionerna:

-Ändring av lagen av färdtjänst

-En politisk för föreningslivet

-Pröva begränsad avgift i kollektivtrafiken

-Avgiftsfri grundskola på riktigt

-NPF-säkrad skola

-Tillsätt en ny maktutredning

Läs dem gärna här!

facebook Twitter Email