"Vårt politiska samarbete och styre i Stenungsunds kommun har bidragit till precis det som vi verkligen har behövt nu under 2020, ett lugn, en handelskraftighet och framföra allt en gemensam respekt mellan alla partier som är representerade i fullmäktige. Johnny Alexandersson, beredningsledare i demokratiberedningen.

Halvvägs in i mandatperioden!

Vad har ett Socialdemokratiskt lett samarbete i kommunen levererat. Konkreta, mätbara och synliga effekter av ett politiskt styre är ganska lätt att lista upp, det kommer jag inte att göra här, men det är svårare att mäta effekterna av ett styre som inte blev av, det politiska styret som undveks genom att skapa ett brett samarbete mellan Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Stenungsundspartiet och Miljöpartiet. Så jag kommer här och nu tillsammans med er att ta en paus och stilla reflektera över politiskt ledarskap och samarbetena som följer med det ledarskapet.

Bo Pettersson säger ofta under våra gruppmöten att ”är man störst så måste man vara snäll”. Jag gillar det tänket, det är liksom Socialdemokrati. Det politiska landskapet ser inte ut som det gjorde för 40-50år sedan, idag så kräver ett politiskt ledarskap att man skapar bra förutsättningar för breda politiska uppgörelser, att man ödmjukt, öppet och tillsammans söker vägar till ett tryggt samarbete som inte ensidigt bygger på ena partens storlek eller styrka. För först då blir det ett politiskt styre som kan leverera det som ytterst binder samman samhället, värnet om folkstyre, demokrati och stabilitet över tid. Vårt Socialdemokratiskt styrda samarbete i Stenungsundskommun vilket präglas av lyhördhet, sprider sig ner i den politiska organisationen och genomsyrar klimatet i nämnder. styrelser och beredningar. Ett bra ledarskap kännetecknas inte av att man alltid driver genom sin egen politik till vilket pris som helst, ett bra ledarskap uppmuntrar och lägger grunden till bra kompromisser där vi alla ingående parter tillsammans har skapat en gemensam syn på Stenungsunds bästa som bidrar till att den gemensamma visionen hålls intakt. Vårt politiska samarbete och styre i Stenungsunds kommun har bidragit till precis det som vi verkligen har behövt nu under 2020, ett lugn, en handelskraftighet och framföra allt en gemensam respekt mellan alla partier som är representerade i fullmäktige. Därav så har vi partier kunnat enas inte bara en gång utan två om ett reducerat fullmäktige, det utan stora rubriker i tidningarna om att demokratin är satt ur spel. Hade inte det funnits ett förtroende och en respekt mellan partierna hade det inte varit möjligt. Det här är effekten av ett Socialdemokratiskt ledarskap.

Nu lägger vi ett riktigt tufft och eländigt 2020 bakom oss och siktar mot 2021

Önskar er alla ett Gott Nytt År

Johnny Alexandersson
Socialdemokraterna
Beredningsledare
Demokratiberedningen

facebook Twitter Email