Vi ses i Skärhamn på första maj! För trygghet och jämlikhet!

Det är inte utan anledning temat för årets 1:a majmanifestationer handlar om ökad trygghet. Den är inte en gång för alla given utan måste ständigt erövras. I dessa uppgifter sviker inte socialdemokratin eller den fackliga rörelsen. I Göteborg äntrar Karl-Petter Thorwaldsson talarstolen kl 17:00.

Här är en hälsning från våra politiska företrädare.

-Det är inte utan anledning temat för årets 1:a majmanifestationer handlar om ökad trygghet. Den är inte en gång för alla given utan måste ständigt erövras. Det är en styrka att det råder en bred politisk enighet om att resolut bekämpa alla form av brottslighet ännu bättre. 

Tryggheten grundläggs redan i tidiga år. Därför är den bästa starten i livet för våra barn så oerhört viktigt.  Deras uppväxt ska präglas av trygghet på samma sätt som det är just tryggheten som är så oerhört betydelsefullt för även äldre människor. 

Uppdragen är därför givna. Fem exempel:

  • Ingen elev ska lämnas efter i skolan.
  • Säkra en bostad för unga människor.
  • Utveckla företag och jobb.
  • Vården ska vara säker och trygg. 
  • Ett värdigt liv på äldre dagar gäller. 

En politik för trygghet handlar om det här. Den bygger på en stark respekt för varandra.  Otryggheten rötter måste raderas bort. I dessa uppgifter sviker inte socialdemokratin eller den fackliga rörelsen. 

Från vänster i bild:

Melisa Nilsson, vårt andranamn på kf-listan och sjättenamn på riksdagslistan.

Bo Petterson, förstanamn på kf-listan och idag Stenungsunds kommunalråd

Janette Olsson, förstanamn på regionpolitiker och idag ordf i Bildnings- och socialutskottet

Morgan Andersson, tredjenamn på kf-listan, ordförande i Socialdemokraterna, ordf Tekniska myndighetsnämnden.

Hållpunkter i programmet:

I år har vi Första Maj firandet i Skärhamn på Tjörn

facebook Twitter Email