Valanalyser finns här!

Läs valanalyser från valen -18 här!

Vill du veta hur valet gick i vår kommun eller partidistriktet? Du kan nu läsa valanalysen här. Gruppen som jobbat med detta är Christer Ahlen (sammankallande) Ida Melin, Janne Rudén, Lars-Ebbe Pettersson och Ritva Stubelius.

Vi tackar för ert arbete. 

facebook Twitter Email