Visar alla poster med taggen:Melisa Nilsson

Det ska bli tryggare att vara företagare!

Små och medelstora företag står för majoriteten av de jobb som växer fram och fler behöver våga ta steget att starta företag, framförallt fler kvinnor skriver Melisa Nilsson (S).

Det ska vara tryggt att starta och driva företag Små och medelstora företag står för majoriteten av de jobb som växer fram och fler behöver våga ta steget att starta företag, framförallt fler kvinnor skriver Melisa Nilsson (S). Företagare är inte endast viktiga för kompetensförsörjningen – det ger ett stort värde för individen. Möjlighet att…

Läs mer

Grattis Sverige – möjligheternas land

Rasismen, antisemitismen, fascismen och fundamentalismen hör inte hemma i vårt Sverige. Vi som medborgare har ansvar att forma det samhälle vi är en del av. Därför uppmanar jag och mina partikamrater att alla gör vad de kan för att bidra till samtal, demokrati, öppenhet och inkludering.

Tack Sverige för allt som du gett mig och många andra. Som 8 åring fick jag fly från mitt trygga hem från krigets Bosnien. Men jag fick chansen att börja om i ett land som gav mig alla möjligheter – Sverige. Vi Socialdemokrater vill just att alla ska ha möjlighet till självförverkligande och att ge…

Läs mer

Näringslivet är en hjärtefråga för S skriver Melisa Nilsson

I Stenungsund har vi ca 2900 företag med världsledande kemiindustri och IT- expertis. Att elever och lärare lär känna det lokala närings- och arbetslivet ges goda förutsättningar att få kunskap om vilka yrkes- och verksamhetsområden som finns i kommunen samt att utveckla stolthet och en positiv bild av kommunen som bostadsort.

För oss Socialdemokrater är närings- och arbetslivet centralt. Det är jobben som säkrar välfärden och det är jobben som ger människor trygghet, frihet och handlingsutrymme att utvecklas och förverkliga drömmar. För att säkra svenska företags och kommuners kompetensförsörjning är det viktigt att samverkan mellan skolan och näringslivet ökar. I Stenungsund har vi ca 2900 företag…

Läs mer
facebook Twitter Email