S-kvinnor uppmärksammade Internationella kvinnodagen!

S-kvinnor uppmärksammade idag Internationella kvinnodagen och delade ut information om kravet på porrfilter i skolmiljö och våldet mot kvinnor. Här Carin Oleryd och Pia Andell.

S-kvinnor fanns idag på plats på kulturhuset Fregatten och bjöd på godis och pratade om att Socialdemokraterna vill ha porrfilter i skolmiljön i Stenungsund.

-Va, har vi inte det, var den vanligaste kommentaren under eftermiddagen. Det kan man tro men den grova våldsporren är tyvärr bara några klick bort även för våra elever.

S-kvinnor uppmärksammade också det faktum att våldet mot kvinnor ständigt är närvarande.

-Tyvärr är våldet det yttersta tecknet på ojämställdheten som råder, säger S-kvinnor i Stenungsunds ordförande Carin Oleryd.

facebook Twitter Email