Rykande färskt Rosnytt ute nu, hälsar Johnny Alexandersson

Här finner ni Rosnytt, vår medlemstidning, länkad. Du ser vad som är aktuellt och vad som sker på nästa medlemsmöte. Vi tackar Johnny Alexandersson för ditt arbete med vårt fina Rosnytt!

Medlemsmöte den 27 november

kl. 18:00 i kommunhuset.

Varmt välkomna!

Som vanligt så börjar mötet med fika och mingel redan kl.17,30. Ingången på baksidan ”sjösidan” som gäller i vanlig ordning.

Men vill man ha hjälp med att rösta fram ombuden till Partikongressen 2019 så kommer ni till kommunhuset redan efter kl.16,00. Alternativt så kan man få hjälp efter 20,00 också.

Det kommer fattas en del beslut om den kommande mandatperiodens förutsättningar, så kom hit och gör din röst hörd och påverka vårt demokratiska arbete.
”Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte till deras art.” (Aristoteles)

Jag avslutar med ett av mina favorit citat.

Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckande och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. (Olof Palme)

Tack för ordet och jag hoppas vi syns på medlemsmötet.
Johnny Alexandersson
Ps:// Saknar man något i Rosnytt eller har något specifikt ämne/område man vill att jag belyser så skicka ett mail till undertecknad. johnny_alexandersson@icloud.com

Rosnytt November

facebook Twitter Email