Pressmeddelande

Tre punkter sätter sin prägel på Socialdemokraterna årsmöte, som äger rum onsdagen den 21 mars med början kl. 18.00 i Kulturhuset Fregatten. Men framförallt andas partiet framtidsluft.

Socialdemokraterna i Stenungsund utmanar:

  • Företagarna deltar på årsmötet. Lars Granhage från Företagarna i Stenungsund/Tjörn  beskriver nuläge, framtid och utmaningar ur näringslivets perspektiv och med lokal förankring.

 

  • Årsmötet har att besluta om ny valsedel i kommunalvalet. 
  • Vi antar vårt kommunala handlingsprogram för framtiden.

Tre punkter sätter sin prägel på Socialdemokraterna årsmöte, som äger rum onsdagen den 21 mars med början kl. 18.00 i Kulturhuset Fregatten.

– Det är med tillförsikt vi som parti ser fram mot valrörelsen, och ett bra valresultat, säger ordföranden Morgan Andersson i en kommentar, och tillägger: -Vårt mål är att leda kommunen de närmaste fyra åren. Alliansen finns idag inte alls, och vi står för en förändring.

Ett år har gått sedan Socialdemokraterna övertog ledningen för kommunen sedan Alliansen valde att gå i opposition. Även om det är en kort tid lyfter kommunalrådet Bo Pettersson fram två viktiga resultat:

  • Seniorkort för äldre – fria resor med kollektivtrafiken i kommunen.
  • ”Fixartjänsten” för äldre som behöver hjälp hemma.

-Detta betyder så oerhört mycket mer än vad många tror för mer än 5000 pensionärer i kommunen, påstår Bo Pettersson.

Enligt honom så har också ledningen och styrningen blivit bättre i kommunen, och detta märks väldigt tydligt i (S) strävan att få fart på bostadsbyggandet.

-Vår ambition är att tillgodose växande behov och intresse av att bo i Stenungsund.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Morgan Andersson, ordförande: 0768983959

Bo Pettersson, kommunalråd: 0706768123

facebook Twitter Email