Presentation av kandidater: Johnny Alexandersson

Här kan du läsa mer om Johnny Alexandersson som är aktuell som kandidat till fullmäktige i höstens val.

Johnny Alexandersson är 49 år, född och uppvuxen i Stenungsund. Tonåring på en tid i Stenungsund som gjorde att nattvandrarna bildades. När han själv sen fick barn så föddes ett engagemang för att öka förståelsen för föräldraskapets inflytande över en trygg barndom och trygg övergång till vuxenvärlden. Vi ska fortsätta bygga ett tryggt samhälle tillsammans. Hela människan i hela livet, vi behöver alla händer för att möta framtidens behov och välfärd. Vi måste börja i skolan, en skola som har plats för alla, en skolmiljö som är utformad för alla. Antalet NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ökar lavinartat, det är ett tecken på att skolan inte är anpassad för alla. Fler vuxna i skolan, där de som arbetar i skolmiljön får utbildning i att möta elever med behov av stöd. Det räcker inte med lärarna. Investerar vi i våra barn så får vi tillbaka det flera gånger om när vi får trygga unga vuxna.

facebook Twitter Email