Presentation av kandidater: Janne Rudén

Här kan du läsa om Janne Rudén som är aktuell på fullmäktigelistan till höstens val.

Jan Rudén eller Janne, som han oftast kallas är efter fem år som pensionär fullt sysselsatt med Kommunpolitiken.

Janne är uppvuxen i Kortedala i Göteborg, i skarven mellan “Folkhemmet” och Miljonprogrammet”, 1972 fick han jobb på Vattenfalls Ångkraftverk i Stenungssund, han fortsatte att spela ishockey, nu blev det Koppers IF (Stenungssund Hockey). Efter sex år i A-laget la han skridskorna på hyllan och engagerade sig fackligt. Efter en lång facklig bana, från klubbordförande på Vattenfall i Stenungssund till Förbundsordförande i femton år för LO-förbundet SEKO, ledamot i LO-styrelsen och Socialdemokraternas Partistyrelsen, gick han i pension 2017. Att stå på barrikaderna och arbeta mot orättvisor har varit hans kännetecken, samtidigt som han varit en pragmatisk och lösningsinriktad förhandlare, inte bara i Sverige utan också internationellt.

Att va med i hetluften, och sätta dagordningen, kan han inte få nog av. Så idag är han ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, han är också ordförande i Stenungsundshem och Kommunala Pensionärsrådet och ser fram mot kommande mandat period. .

“Mina främsta drivkrafter är att få bort orättvisor, “alla likas värde, alla likas rätt” är ledord för mig säger Janne.

När Janne “listar” de viktigaste politikområdena är det att :

Vi ska ha en bra skola för våra barn, en målsättning är att alla ska gå ur en avgiftsfri grundskola med betyg som garanterar en gymnasieplats, det är den säkraste biljetten in på arbetsmarknaden.

Vi måste höja kvalitén i äldreomsorgen, fler anställda på våra boenden och i hemtjänsten. Efter ett långt arbetsliv ska du också behandlas med värdighet i livets slutskede.

Näringsliv och företagande är en av hörnstenarna för att klara de åtagande vi vill göra när det gäller välfärdsfrågor. Vi behöver mer mark för företagsetableringar, vi behöver korta tiderna för byggprocesser, det gäller både verksamheter och bostäder. Det måste bli enklare att driva och etablera företag och verksamheter i Stenungssund.

Andra hörnstenar är att vi bygger fler bostäder, att vi skapar en bättre infrastruktur och pendlingsmöjligheter. Det här ger oss ökade skatteintäkter, en förutsättning för att Stenungssund ska växa.

Jag vill vara med och bygga ett tryggt och välmående Stenungssund, där alla har plats, barn, ungdomar, du som är i arbetslivet och inte minst du som är pensionär

Jan Rudén eller Janne, som han oftast kallas är efter fem år som pensionär fullt sysselsatt med Kommunpolitiken.

Janne är uppvuxen i Kortedala i Göteborg, i skarven mellan “Folkhemmet” och Miljonprogrammet”, 1972 fick han jobb på Vattenfalls Ångkraftverk i Stenungssund, han fortsatte att spela ishockey, nu blev det Koppers IF (Stenungssund Hockey). Efter sex år i A-laget la han skridskorna på hyllan och engagerade sig fackligt. Efter en lång facklig bana, från klubbordförande på Vattenfall i Stenungssund till Förbundsordförande i femton år för LO-förbundet SEKO, ledamot i LO-styrelsen och Socialdemokraternas Partistyrelsen, gick han i pension 2017. Att stå på barrikaderna och arbeta mot orättvisor har varit hans kännetecken, samtidigt som han varit en pragmatisk och lösningsinriktad förhandlare, inte bara i Sverige utan också internationellt.

Att va med i hetluften, och sätta dagordningen, kan han inte få nog av. Så idag är han ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, han är också ordförande i Stenungsundshem och Kommunala Pensionärsrådet och ser fram mot kommande mandat period. .

“Mina främsta drivkrafter är att få bort orättvisor, “alla likas värde, alla likas rätt” är ledord för mig säger Janne.

När Janne “listar” de viktigaste politikområdena är det att :

Vi ska ha en bra skola för våra barn, en målsättning är att alla ska gå ur en avgiftsfri grundskola med betyg som garanterar en gymnasieplats, det är den säkraste biljetten in på arbetsmarknaden.

Vi måste höja kvalitén i äldreomsorgen, fler anställda på våra boenden och i hemtjänsten. Efter ett långt arbetsliv ska du också behandlas med värdighet i livets slutskede.

Näringsliv och företagande är en av hörnstenarna för att klara de åtagande vi vill göra när det gäller välfärdsfrågor. Vi behöver mer mark för företagsetableringar, vi behöver korta tiderna för byggprocesser, det gäller både verksamheter och bostäder. Det måste bli enklare att driva och etablera företag och verksamheter i Stenungssund.

Andra hörnstenar är att vi bygger fler bostäder, att vi skapar en bättre infrastruktur och pendlingsmöjligheter. Det här ger oss ökade skatteintäkter, en förutsättning för att Stenungssund ska växa.

Samtidigt med detta måste vi arbeta vidare med klimatfrågorna. Stödja industrins projekt Grön Kemi. Mer godstransporter på järnväg, bygga ut solcellsparker och vindkraft, stötta utbyggnad av ladd stolpar för elbilar och förstärka vår elförsörjning.

Viktigt för Janne är också att bygga ett tryggt och välmående Stenungssund, där alla har plats, barn, ungdomar, du som är i arbetslivet och inte minst du som är pensionär!

facebook Twitter Email