Melisa Nilsson och Ida Melin anordnar glöggmingel på Hasselbacken!

Hur kan vi skapa nya och större kontaktytor mellan de som är förtroendevalda och medborgarna för att utveckla vårt demokratiska samhälle? Hur får vi alla att känna att deras röst spelar roll men även hur kan vi få fler medborgare att engagera sig?

Dialogen är grunden för en levande demokrati och den personliga dialogen är överlägsen all annan kommunikation.

-Hur kan vi skapa nya och större kontaktytor mellan de som är förtroendevalda och medborgarna för att utveckla vårt demokratiska samhälle? Hur får vi alla att känna att deras röst spelar roll men även hur kan vi få fler medborgare att engagera sig, säger Melisa Nilsson.

Det totala medlemsantalet i de politiska partierna är stadigt sjunkande och valdeltagandet minskar. Detta är en olycklig och oroväckande trend som riskerar att urholka legitimiteten i den representativa demokratin. Om inte medborgarna vill gå med i de politiska partierna och många inte går och rösar var fjärde år så får politikerna försöka komma ut till medborgarna och införskaffa den legitimitet de behöver för att kunna fortsätta sitt politiska verk med gott demokratiskt samvete.

Nu hör vi de borgerliga prata alltmer om marknadshyror vilket riskerar att leda till kraftigt höjda hyror. Det skulle tvinga folk att flytta från sina hem och därigenom öka otryggheten. Detta visar en färsk rapport från Ramböll som gjorts på uppdrag av Hyresgästföreningen. De borgligas  otrygghetschock står i skrikande kontrast mot Socialdemokraternas politik.

Vi vill bekämpa bostadsbristen genom att fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror ska byggas. Det är så vi bygger ett tryggare Sverige för alla.

Vi värnar om hyresgästerna och därför känns det viktigt att lyssna in hyresgästernas synpunkter den 21/12.

-Vi Socialdemokrater vill skapa fler arenor där vi kan träffas och prata om samhällsfrågor som rör oss alla, säger Ida Mellin.

Därför bjuder vi in, denna gång boenden på Hasselbacken till glöggmingel den 21/12 kl. 18:00-19:30 Hyresgästföreningen på Hasselbacken.

 

Vi bjuder på glögg, pepparkakor och även livemusik!

 

Väl mött!

 

Socialdemokraterna i Stenungsund

 

facebook Twitter Email