Läs om Melisa Nilsson, valberedningens förslag på riksdagslistan plats 6!

"Ett Sverige för alla är precis ett sådant Sverige som jag kom till tillsammans med mina föräldrar och min syster från kriget i Bosnien. Ett Sverige som tog emot oss med en öppen famn och gav oss möjlighet till utbildning, arbete och trygghet – ett sådant Sverige jag vill att mina barn ska växa upp i. Därför vill jag arbeta för ett solidariskt och rättvist Sverige!"

Här har vi Melisa Nilsson från Stenungsund som av distriktets valberedning är föreslagen till plats 6 på riksdagslistan för Göteborgsområdets partidistrikt. Listan fastställs på distriktskongressen i april.

Vad brinner du för?

-Alla människor oavsett bakgrund ska ha möjlighet till ett arbete. Ingen ska vara utan arbete. Det är viktigt att skapa förutsättningar för jobb, växande företag, entreprenörskap och innovation. För att bygga och bibehålla konkurrenskraft är utbildning viktigt men även de informella kompetenserna för att möta arbetsmarknadsbehovet och därför tycker jag att det är oerhört viktigt att det sker samverkan mellan skolan och näringslivet med fokus på entreprenörskap, exempelvis  prao under skoltiden. Regeringen vill stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och har nu föreslagit att prao återinförs i grundskolan och specialskolan.

Varför socialdemokrat?

– Idéerna bakom folkhemmet, ”den svenska modellen” som byggde på en rad sociala reformer där grundtanken var att Sverige skulle vara ett hem för alla, ett folkhem där staten ansvarade för att vanliga människor skulle kunna leva i social och ekonomisk trygghet.

Ett Sverige för alla är precis ett sådant Sverige som jag kom till tillsammans med mina föräldrar och min syster från kriget i Bosnien. Ett Sverige som tog emot oss med en öppen famn och gav oss möjlighet till utbildning, arbete och trygghet – ett sådant Sverige jag vill att mina barn ska växa upp i. Därför vill jag arbeta för ett solidariskt och rättvist Sverige!

FAKTA OM MELISA:

  • Född 1984 i Bosnien och Hercegovina. Kom till Sverige 1992 från Balkankriget. Växte upp i Skärhamn på Tjörn.
  • Studerade 6 år på universitet och har examen i både företagsekonomi och arbetsvetenskap.
  • Efter studierna började hon arbeta med att utveckla Yrkeshögskoleutbildningar i regionen inom olika branscher, IT, bygg, VVS, vård och ekonomi.  Idag utvecklar hon samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet för Barn- och utbildningsförvaltningen på Uddevalla kommun.
  • Gift och har två barn. Bor i Kyrkenorum.
  • På fritiden gillar hon att träna och läsa men framförallt spendera tid med nära och kära.
  • Favoritmat: fisk.
  • Viktigaste fråga i valet:  Den svenska välfärden. Vi betalar för samhällstjänster och det enda vi kräver i gengäld är om vi själva behöver hjälp att samhället ska finnas där. Om inte detta fungerar faller fundamentet för den svenska modellen.
  • Mest intresserad av i politiken: Arbetsmarknad, näringsliv, skola-utbildning.

Citatet:

”För att kunna möta arbetsmarknadsbehovet och vara konkurrenskraftig krävs rätt kompetens. Det är avgörande för svensk tillväxt, jobb och välfärd”. Melisa Nilsson

Hela listan:

Klicka för att komma åt Valberedningens-förslag-till-riksdagslista-2018.pdf

 

 

facebook Twitter Email