Kampen om verklighetsbilden – framåtblickar mot valet 2022.

Vad är det som pågår mellan de politiska partierna och deras väljare? Och vad har media för betydelse för valutgången? Jesper Strömbäck, professor i journalistisk och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall forskar ständigt om mediala och politiska aspekter på påverkan. Välkomna som S-medlemmar till kulturhuset Fregatten, Stenungsund torsdagen den 25 november klockan 18.30

Jesper Strömbäck är sedan 2016 professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Han kommer att visa oss viktiga insikter kring sin forskning . Den handlar framförallt om mediernas bevakning av politik och samhälle, de förändrade medielandskapen och dess betydelse, mediernas nyhetsvärderingar, politikens medialisering, politisk marknadsföring, politiska kampanjer och public relations i politiska kontexter, opinionsbildning och opinionsbildningens mekanismer samt kampanj- och medieeffekter.

Jesper har också arbetat som huvudsekreterare för Framtidskommission, som hade till uppdrag var att identifiera vilka utmaningar Sverige kommer att stå inför 2020 och 2050, med särskilt fokus på utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen, hållbar tillväxt, integration, migration, jämställdhet och demokrati samt social sammanhållning.

Jesper Strömbäck har också skrivit boken Utan invandring stannar Sverige.

Välkomna till en intressant kväll!

Arr: Tjörns och Stenungsunds ak 

facebook Twitter Email