Dags att nominera till AK

Dags att nominera till uppdrag i S i Stenungsund

Årsmötet är planerat till den 24 mars 2021.

Då har vi då val av bland annat:

Ordförande 2 år, ledamöter, ersättare samt en del andra uppdrag i arbetarekommunsstyrelse.

Nomineringar till uppdrag skall vara valberedningen tillhanda senast 31 januari 2021. Längst bak i Rosnytt så kommer det finnas kontaktuppgifter. Valberedningen består av: Bo Pettersson, Janette Olsson och Gunnel Lundgren
Vi kommer även behandla de motioner till arbetarekommun samt partikongressen 2021 som inkommer, skall vara mig tillhanda senast den 31 Jan 2021 (hoffby@telia.com).
Motioner till arbetarekommun & Partikongressen 2021 senast den 31 januari: hoffby@telia.com

facebook Twitter Email