Brinner för samverkan med näringsliv och entreprenörskap!

Låt oss presentera Melisa Nilsson. En stenungsundstjej med rötterna i Bosnien & Hercegovina. 

Hej, Melisa! Berätta om dig själv.

Till vardags arbetar jag som utvecklare skola-arbetsliv för Barn- och utbildningsförvaltningen på Uddevalla kommun.

Vilka är dina politiska prioriterade områden?

-Mina hjärtefrågor är arbetsmarknad, näringsliv och skola-utbildning. Arbete ger människor trygghet, stolthet och frihet. Jag vill att Stenungsund ska vara en kommun där företag frodas och utvecklas. Precis som den offentliga verksamheten behöver privata näringslivet tillgång till kompetent arbetskraft och är därför i behov av innovationer, samverkan och entreprenörskap då arbetsmarknaden hela tiden förändras.

-Jag vill att Stenungsund ska konkurrera med kompetens, ny teknik och nya idéer och därför ser jag att samverkan mellan kommun, näringsliv och skola är viktigt. Vidare krävs en god infrastruktur med goda förbindelser och kommunikationer för att denna utveckling ska kunna vara möjlig för kommunen.

Hur kommer skolan in?

-Alla barn och elever i vår kommun ska erbjudas ett meningsfullt lärande. Jag vill att alla barn och elever ska kontinuerligt under sin skoltid ges möjlighet att komma i kontakt med näringslivet. Genom en naturlig samverkan mellan skolan och näringslivet formas tidigt framtidens medarbetare och företagare och från tidig ålder utvecklar förmågor och lär sig vad som förväntas i det framtida arbetslivet, menar Melisa. Hon fortsätter:

-En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på de som kommer ut från skolan idag och därför tycker jag att det är viktigt med samverkan med fokus på entreprenörskap för att våra barn ska få kunskaper och kompetenser som efterfrågas.

 

.

facebook Twitter Email