Avgiftsfri skola – på riktigt!

Avgiftsfri skola på riktigt! Ja, är det snart dags att i Stenungsunds kommun ta fram riktlinjer för detta! Initiativet togs av Melisa Nilsson (S) i välfärdsutskottet. Här intervjuar vi henne!

Grattis till politiskt viktig framgång, Melisa Nilsson, kommunpolitiker i Stenungsund.

-Tack. Frågan om den avgiftsfria skolan återkommer till mig som förälder och kommunpolitiker. Och vi i S-kvinnor har länge slagits för frågan. Nu är inte beslutet taget ännu, men det borde med alla sannolikhet gå igenom. Att skolan är avgiftsfri på riktigt är en av hörnstenarna inom den svenska utbildningspolitiken och för mig som mamma, som Socialdemokrat och S-kvinna kommer alltid våra barn vara prioriterade!

Vad händer då?

-Ja, då får vi riktlinjer för förskola, skola gällande avgiftsfrihet. I riktlinjerna, som jag hoppas få stöd för i kommunfullmäktige står det att;
alla former av aktiviteter i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad.

Och det innebär?
-Det innebär att vid studiebesök, studieresor samt aktiviteter i anslutning till idrotts- och friluftsdagar inte ska bekostas av föräldern utan kommunala medel. Insamling av pengar till klasskassor som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten får inte förekomma.

Varför är den här frågan så viktig?

-Det finns fattiga familjer i Stenungsund också. Det finns barn som lever i ekonomisk utsatthet. Barn som lever med en ensamstående förälder, där majoriteten är kvinnor eller har utländsk bakgrund löper avsevärt större risk att drabbas av ekonomisk utsatthet än andra barn i Sverige. Ungefär var fjärde ensamstående mamma i Sverige idag lever i relativ fattigdom. (med relativ fattigdom menas fattigdom i förhållande till befolkningsgenomsnittet.)
Just därför vill jag säkerställa att alla elever i min hemkommun har en likvärdig utbildning av hög kvalitet som aldrig får vara beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar.

Vad hoppas du på nu?

-Dels hoppas jag att alla är rädda om sig och att vi snart kan leva som vanligt igen. Det är många som far illa i pandemin. Men sedan i denna fråga hoppas jag att skolorna nu går ut och är tydliga – inget insamlande av pengar. Helts inte till avslutningsblommor eller dylikt heller. Det kan bli mycket pengar för föräldrar.
facebook Twitter Email