Årsmöte

Dags att summera 2020. Välkommen till årsmöte för Stenungsunds arbetarekommun

Onsdagen den 24 mars klockan 18:00 håller vi årsmöte för Stenungsunds arbetarekommun.
Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, vilket känns spännande men också som en utmaning genomföra.
Möteslänk är mejlad till alla medlemmar. Saknar du mejlet kontakta ordförande Morgan Andersson

Skarpa yrkanden bör vara styrelsen tillhanda senast 21 mars.
Yrkanden mejlas till Morgan Andersson
Det för att kunna förbereda eventuella röstningsförfaranden.

Önskar du att få handlingarna i pappersform meddela Lars-Ebbe Pettersson senast den 18 mars på 0706-58 90 37

För att ha rätt till att rösta på årsmötet, skall din medlemsavgift vara betald. Detta kan du kontrollera genom att kontakta Sara Björnson på partidistriktet.

Handlingar:

facebook Twitter Email