-Vi sampratar oss inför distriktskongressen på söndag!

-Vem har ordning på talarlistan? S i Stenungsund har skrivit fem av de tio motioner som ska behandlas på distriktskongressen. Ikväll träffades ombuden för att prata igenom svaren och kongressen i sin helhet.

Två motioner har fått bifall helt, en har fått bifall på en att-sats och två motioner är besvarade.

-Det är inte utan att man är stolt över S i Stenungsund, säger ordförande Morgan Andersson.

Energin i rummet är påtaglig och många har mycket att säga.

-Har vi nån som håller ordning på talarlistan, frågar ett av ombuden. Det brukar vara ett tecken på att många har synpunkter att föra fram!

Att skriva motioner är ett av de tydligaste demokratiska verktygen som finns. En bifallen motion visar den politiska viljan och riktningen framåt.

-Min motion handlar om att ge föräldrar möjlighet att kunna vara hemma och stötta sina barn även när de är tonåringar. Jag vet föräldrar som måste åka till sitt jobb tidigt på morgonen med vetskapen att deras femtonåring vaknar med ångest och inte kommer orka upp till skolan, berättar Johnny Alexandersson som fått sin motion bifallen.

Ritva Stubelius berättar att det är andra gången som hon skriver en motion och den här handlar om se till att hemlösa får bostad genom att Socialdemokraterna omformulerar en ny social bostadspolitik i Sverige där bostad skall vara en rättighet.

-Vi måste ju ha en S-linje i frågan om kollektivtrafiken och taxorna! förklarar Christer Ahlén som tillsammans med Bo Pettersson skrivit en motion om att alla kommuner i Göteborgsområdet ska ingå i ett/två-zon-system för kollektivtrafiken, och utgöra grunden för ett nytt biljettsystem och att priserna upplevs som enkla och rättvisa.

-Vi behöver höja kompetensnivån överlag vad gäller upphandlingar och vilka krav vi kan ställa och jag skrev en motion om att vi i partidistriktet kan stödja våra s-politiker i ett sådant arbete, berättar Janette Olsson. Också den motionen fick bifall.

På kongressen kommer också listorna till riksdag och region fastställas. Det är på söndag 9 april som ombud från GO(S) elva arbetarkommuner samlas på Stenungsbaden. Justitieminister Morgan Johansson kommer att gästa kongressen.

 

 

facebook Twitter Email