Veckans ämne: SSU:s Fabian Gustafssons första maj-tal om hyresrätter!

Bostadsbristen. Den står mig själv och alla andra unga i våra kommuner alltför nära. Att kunna flytta in i sin första lägenhet är för många steget in i vuxenvärlden, en möjlighet att skapa något eget, att få ta kontroll över sitt liv. Andra behöver flytta till studier, eller till drömjobbet. Alldeles oavsett varför man vill flytta hemifrån måste vi hålla våra kommuner absolut ansvariga när det gäller tillgången på lägenheter.

Mötesdeltagare

Ännu ett år samlas vi, och ännu en gång demonstrerar vi. Runt om i riket pryds våra plakat av budskap om rättvisa, jämlikhet, om jämställdhet och lönepolitiken, om facket och om friheten.

Ett område som våra plakat har utpekat i så många år nu, är bostadsbristen. Den står mig själv och alla andra unga i våra kommuner alltför nära. Att kunna flytta in i sin första lägenhet är för många steget in i vuxenvärlden, en möjlighet att skapa något eget, att få ta kontroll över sitt liv. Andra behöver flytta till studier, eller till drömjobbet. Alldeles oavsett varför man vill flytta hemifrån måste vi hålla våra kommuner absolut ansvariga när det gäller tillgången på lägenheter.

Boende i andra hand, och boende i egenköpt bostadsrätt, de är alternativen som blir allt vanligare för våra ungdomar när hyresrätterna tar slut. Vi alla inser vilken skillnad det är att bo i en egen bostadsrätt som sedan kan säljas, och att bo i en lägenhet i andra hand på någon annans villkor. Den första ungdomen bor tills lägenheten inte passar längre, Den andra bor så länge det passar.

Det är en betydande skillnad mellan de två.

Om en 22-åring har råd med en bostadsrätt eller inte beror ju nästan mer på föräldrarnas ekonomi än på ungdomens och vi alla vet att det inte är de arbetslösas barn som gynnas av att det mellan dem och den första egna bostaden står en dyr handpenning.

Hyresrätt är såklart den bästa lösningen. I Sverige har vi rätten till en bostad, och när det gäller våra rättigheter är det samhällets uppgift att se till att de upprätthålls. I Stenungsundshem är det just nu tre hyreslägenheter lediga. En av dem har en hyra på över 8000 kronor i månaden. Orustbostäder har fyra lägenheter lediga och Tjörns allmännytta har två. Den här situationen är allvarlig för våra ungdomar. Den är allvarlig för de nyanlända som ofta bor alltför många på alltför små ytor. Den är allvarlig för de ungdomar som engagerar sig politiskt medan de bor kvar hemma, och sedan inte kan få tillgång till en lägenhet i samma kommun. Men ingenting väger tyngre än att ta ansvar för de som vill flytta hemifrån för att slippa bråk och kanske våld. Vi alla måste få möjligheten att frigöra oss från en svår uppväxt. Ingen ska behöva stanna i osäkra hemförhållanden på grund av bostadsbrist, det måste finnas en väg ut, vi måste bygga hyresrätter.

Tack för ordet.

facebook Twitter Email