Våra beslut från kongress 2019

Socialdemokraternas kongress 2019 innebar viktiga beslut - bland annat för att stärka folkrörelsen och för att vässa partiets politik gällande omställning och kompetensutveckling. Här kan du läsa om en del av de beslut som togs.

Beslut från vårt organisatoriska reformprogram:

  • Samtalet ska skapas av fler medlemmar. Vi ska värva minst 10 000 nya medlemmar varje år, vi ska vara fler än 100 000 medlemmar och 20 % färre medlemmar ska lämna vårt parti årligen.
  • Vi ska samtala med fler människor. Vi fortsätter och förstärker dialogen med väljare mellan val, utvecklar samtalskampanjen och genomför årligen 200 000 väljarsamtal de år det inte är val, både genom fysiska samtal och dialog över nätet.
  • Vi gör mer lokal folkrörelseverksamhet. Fler medlemmar deltar i den lokala politiska studie- och folkrörelseverksamheten, tycker den ger ett givande politiskt samtal och känner att deras röster gör skillnad och att de via sitt medlemskap kan påverka politik på både lokal, regional och nationell nivå.

Beslut från vårt program för kompetensutveckling, omställning och livslångt lärande:

  • Flexiblare studiemedel för alla som jobbar. Möjligheten att jobba och studera samtidigt ska förbättras. Kongressen beslutade att flexibiliteten i studiemedelssystemet ska öka, till exempel så att det blir möjligt att använda studiemedel i en annan takt och på andra nivåer än vad som är möjligt idag. De övre åldersgränser som gäller idag ska ses över. Detta är en del i en växla- och växareform som också innehåller förslag om att göra utbildningar på högskola och yrkeshögskola mer tillgängliga för alla som jobbar. Vi vill också att staten tillsammans med arbetsmarknadens parter ska utforma och testa modeller för att stärka lärandet genom hela arbetslivet, och genom ett nationellt samverkansprogram för livslångt lärande ska lärandet på arbetsplatserna utvecklas.
  • Körkortslån för fler. Ett körkort kan vara avgörande för att kunna ta ett jobb. Den möjlighet till CSN-lån för körkortsutbildning som har införts och som många sökt ska vidgas till fler grupper. Möjligheterna att med studiemedel genomgå en utbildning som leder till yrkeskörkort ska utökas för att erbjuda fler en väg till jobb inom yrken där det idag råder stor brist, till exempel busschaufför.
  • Utbyggnaden av yrkeshögskolan och högskolan ska fortsätta i hela landet. Fler ska ges möjlighet att studera. Minst 30 000 nya utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska inrättas till år 2025. Högskolor och universitet ska bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i hela landet. Det är av avgörande betydelse för regional och lokal kompetensförsörjning och tillväxt.
  • Utbildning för att hela landet ska leva och växa. Förbättrad kompetensförsörjning ska utgöra en del i en samlad strategi för landsbygden där svårigheter att säkra kompetens inom näringsliv och offentlig sektor utgör en särskild utmaning. Det ska fortsatt satsas på lärcentrum så att yrkeshögskole- och högskoleutbildningar blir tillgänglig för fler genom att kommuner, yrkeshögskola och högskola arbetar tillsammans. Distansutbildningen ska utvecklas så att fler kan studera i hela landet.
  • Fler kunniga lärare. Att klara lärarförsörjningen är en förutsättning för en bättre skola. Därför ska skolan avlasta lärarna genom bland annat fler lärarassistenter. Lärarutbildningen ska förbättras och det ska bli lättare att studera till lärare och samtidigt jobba i skolan. Därför ska läraraspiranter införas – en ny nationell utbildningsform.
facebook Twitter Email