Välkomna på medlemsmöte tisdag 27 november!

Välkomna! Som vanligt så börjar mötet med fika och mingel redan kl 17:30. Ingången på baksidan eller sjösidan i vanlig ordning.

Vill man ha hjälp med att rösta fram ombuden till partikongressen 2019 så kan man komma till kommunhuset redan vid 16:00 eller få hjälp efter mötet. Annars kan man rösta hemma vid sin dator.

Detta möte antar vi motioner som i så fall skickas till distriktskongressen. Vi får också en dragning av valberedningens förslag på kommunuppdrag och distriktsuppdrag. Kommunuppdraget beslutas slutligen av kommunfullmäktigegruppen.

Har ni frågor att lyfta på mötet eller undrar något så hör av er: morgan.andersson@stenungsund.se

VÄLKOMNA!

Motion Vacciner

Motion. Föräldrastöd lärande i hemmet

Motion Stärkt patientsäkerhet vid oklara ansvariga vårdinstanser

Motion när mallen inte stämmer

Motion kontaktdagar

Statlig medverkan i samordningsförbunden

Idéburet offentligt partnerskap

Hälsofrämjande Friskvård för våra äldre över 65 år_

Kulturskolan finns i många kommuner och är en viktig del i bildningen

facebook Twitter Email