Välkommen till årsmöte

Äntligen årsmöte! Söndag 23 aug kl 14:00 på Fregatten. Med Benny Andersson som mötesordförande - Välkomna!

Hej,

Du som medlem är välkommen till arbetarekommuns årsmöte söndag den 23 augusti 2020.

Mötet kommer att vara på Fregatten och börjar kl 14.00.

För att ha rätt till att deltaga på årsmötet så skall din medlemsavgift vara betald. Detta kan du kontrollera genom att kontakta Sara Björnsson på distriktet, (0761039343).

Handlingarna finns tillgängliga på Bo Petterssons kontor. Dessa kommer också att finnas på mötet i pappersform.

Mötet kommer att hållas på det sätt som myndigheterna tillåter den dagen. Vi har hyrt hela konferenssalen på Fregatten, så det skall finnas gott om utrymme, för att inte behöva vara oroliga för smittspridning.

Vi kommer att ha sedvanliga förhandlingar med val till de poster som är valbara. Vi har också en motion att ta ställning till.

Ordförande

Morgan Andersson

facebook Twitter Email