Valet 2018 påverkar hyror och byggandet i Göteborgsområdet

Ordförande Patrik Karlsson och vice ordförande Janette Olsson i partidistriktet skriver om faran för hyresgäster ifall alliansen vinner valet. Moderaterna har på sin partistämma fattat beslut om att verka för ett ”nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet”. I klartext betyder det höjda hyror där staten i form av större behov av bostadsbidrag betalar en direkt vinst till fastighetsägaren. Med andra ord så ska skattebetalarna alltså betala fastighetsägarnas förmögenhetsökning.

I Sverige har vi en föreställning och mål att alla ska ha en bostad. Ja, det står till och med i grundlagen och  därom råder i stort sett konsensus.

Samtidigt har vi en situation i Göteborgsområdet med bostadsbrist med långa köer till en hyresrätt i de flesta kommuner. 

En snabb koll visar att i tex Stenungsunds kommunal bostadsbolag finns 2000 lägenheter och av dessa finns två lediga. 

Alltför många unga tvingas vänta med att lämna sitt föräldrahem, vara inneboende eller hyra i andra hand istället för att få sin egen första lya. Dyra bostadsrätter och bostadsköer med flera decenniers väntetid sätter många unga på vänt. Har man inte föräldrar som kan hjälpa till med insatsen blir väntan än längre. 

För att få fart på byggandet har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort viktiga investeringar. Tack vare byggbonusar till kommuner har byggtakten ökat de senaste åren. Det är en politik som Sverige behöver mer av.

Moderaterna har på sin partistämma fattat beslut om att verka för ett ”nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet”. Av Moderaternas budgetmotion för 2018 framgår också att de vill avskaffa regeringens investeringsstöd för bostadsbyggande, istället tror de att en friare hyressättning vid nyproduktion skulle leda till fler bostäder. MUF:s ordförande Benjamin Dousa utropade efter kongressens beslut en seger för marknadshyror.

I klartext betyder det höjda hyror där staten i form av större behov av bostadsbidrag betalar en direkt vinst till fastighetsägaren. Med andra ord så ska skattebetalarna alltså betala fastighetsägarnas förmögenhetsökning.

Samtliga allianspartier vill titta på möjligheten för en friare hyressättning där fastighetsägaren ensidigt kan bestämma hyran, men man går olika långt. Det som förenar är att alla partier inom alliansen anser att marknadshyror bör införas vid nyproducerade hyresrätter. 

Vi har idag ett system där hyran förhandlas mellan parterna på hyresmarknaden. Hyresgästföreningen förhandlar idag med fastighetsägarna. Om marknadshyror införs har Hyresgästföreningen inte längre någon roll att spela i hyresförhandlingarna. Då är det hyresvärden som sätter hyran och hyresgästen får välja att acceptera den eller inte. Klart är att hyrorna skulle bli betydligt högre än idag, särskilt i storstadsregionerna. Detta är också något Hyresgästföreningen varnar för och har svårt att hitta exempel på länder där det fungerar. 

För oss Socialdemokrater i Göteborgsområdet är det oerhört viktigt för vår regions fortsatta utveckling att det byggs bostäder för jobb, för studier och för att människor ska kunna stadga sig här. Vi bor i ett industritungt område och företag söker arbetskraft och kompetenser som är svåra att hitta, och då är möjligheten att få bostad ännu en utmaning. 

 Man hör ibland att det är bra med ökad rörlighet på hyresmarknaden. Vi menar att högern har en alldeles för stor tilltro till att marknaden löser samhällets problem. För tex ensamstående, deltidsarbetande och pensionärer är det av största vikt att det finns en trygg hyressättning. Vi menar att de kommunala bostadsbolagen har ett långt större ansvar i och med de ägardirektiv som ges av politiken. Politiken kan också hålla nere avkastningskraven på bostadsbolaget vilket kan hålla nere hyror. 

Just nu genomförs den största statliga bostadssatsningen på 20 år, här i Göteborgsområdet. Byggandet av flerbostadshus är på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Runt 6 miljarder kronor satsas årligen från och med 2017 på fler och bättre hyresrätter av vår S-ledda regering. Det är en större investering, bara under ett år, än vad den moderatledda regeringen lyckades åstadkomma under hela den föregående mandatperioden. Det är lösningen – inte marknadshyror. 

I höstens val avgörs framtiden för hyresrätten och vilken hyresmodell som blir gällande.

Vi socialdemokrater vill utveckla den svenska modellen inte avveckla den. 

Patrik Karlsson (S)

Ordförande Göteborgsområdets Socialdemokrater

Janette Olsson (S)

Vice ordförande Göteborgsområdets Socialdemokrater

facebook Twitter Email