Valberedningens förslag

Enligt det uppdrag som valberedningen fick skulle den föreslå årsmötet som äger rum 25 mars, en efterträdare på posten som kommunstyrelsens ordförande efter Bo Pettersson.
 

Valberedningens förslag till årsmötet med motivering:

Olof Lundberg har varit ordförande i arbetarkommun vilket ger förståelse för de olika rollerna och vilket förtroende som följer med uppdraget. 

Hans fackliga bakgrund, menar vi, ger förutsättningar för att samverka och förhandla, vilket kan krävas gentemot andra partier och i kommunalrådsposten. Han har tidigare innehaft kommunala uppdrag som gett god inblick i uppdraget. 

Olof Lundbergs bakgrund och erfarenheter ger den profil som passar ett kommunalråd, och vi ser att han har de kvalifikationer för uppdraget som krävs.

Valet görs på årsmötet 25 mars, kl 18:00 på Fregatten. Benny Andersson från Tjörn är inbjuden som mötesordförande. Mötet innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar och vi kommer också att välja styrelseledamöter till vår arbetarkommun. 

 

 

facebook Twitter Email