Valberedningens förslag till kommunala uppdrag!

Presentation av valberedning sker på medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset, men redan nu ser du förslag på namn till kommunala uppdrag.

Vår valberedning har jobbat hårt, sedan den nya politiska överenskommelsen kom på plats, med att ta fram förslag på hur vi ska besätta de kommunala uppdragen. Presentation av valberedning sker på medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset.

På mötet går valberedningen igenom vilka kriterier som ligger bakom deras förslag till ledamöter i styrelse och nämnder. Arbetarekommunens möte rekommenderar till nämnder och styrelse, sedan är det kommunfullmäktigegruppen som slutgiltigt beslutar om vilka som utses, allt enligt socialdemokraternas stadgar.

Valberedningen har, så långt det varit möjligt, tagit hänsyn till

-könsfördelning

-representation från olika kommundelar, geografisk spridning

-föryngring och åldersmix

-aktiv i valrörelsen, möten och aktiviteter

valberedningens-förslag

facebook Twitter Email