Socialdemokraterna i Göteborgsområdet genomförde sin distriktskongress i helgen!

I helgen genomförde Socialdemokraterna i Göteborgsområdet sin distriktskongress. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och tal av inbjudna gäster samlade vi även in pengar till Olof Palme International Center.

Anton César, ordförande i Alingsås arbetarekommun välkomnade samtliga 93 ombud. Efter det fick Patrik Karlsson, avgående ordförande för partidistriktet, möjlighet att säga några ord och försöka sammanfatta över 30 års engagemang.

Stenungsund hade 7 ombud på plats, Claes Olsson, Ida Melin, Christer Ahlen, Pia Andell, Johnny Alexandersson, Jennifer Träff och Melisa Nilsson. Stenungsund hade 8 motioner för behandling varav 4 var skrivna av Johnny Alexandersson.

-Min motion ”när mallen inte stämmer” hade tre att satser som ansågs besvarade av distriktsstyrelsen men jag debatterade i talarstolen att endast två var besvarade och lyckades övertyga kongressen att rösta för mitt yrkande. Det värmde i hjärtat att få med sig kongressen.

På plats på distriktskongressen hade vi Evin Incir, på plats 5 på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentet som pratade engagerat om hur viktigt det kommande valet är.

Vår egen kandidat Melisa Nilsson, plats 27, fick möjlighet att presentera sig.

Partisekreterare Lena Rådström Baastad var även på plats och höll ett starkt tal.

92 ombud från hela distriktet fastställde verksamhetsberättelsen, motionsbehandling och valde ny distriktsstyrelse. Aylin Fazelian valdes till ny ordförande och tackade därmed av avgående ledamöter. Bland annat så lämnade Bernt valberedningen, och Patrik lämnade som ordförande. Patrik fick dessutom Tage Erlanders hedersmedalj. Efter en känslomässig avslutning samlades den nya styrelsen för en kort konstituering.

Vi från Stenungsund är mycket nöjda med våra insatser och stolta över att tillhöra Sveriges bästa distrikt.

facebook Twitter Email