(S)kolpolitiska dagen i Riksdagen!

Familjebakgrunden har fått större betydelse om man lyckas eller inte i skolan. Klyftorna har ökat mellan skolor och elever

Fredag 22 november 2019 hölls den (S)kolpolitiska dagen i Riksdagen.

På plats var över 100 skolpolitiker från landet, forskare och andra aktörer inom skolområdet. Det var en givande och intensiv dag för våra ledamöter i Välfärdsutskottet, Melisa Nilsson och Katja Nikula.

Dagen leddes av Gunilla Svantorp (S) ordförande i Utbildningsutskottet som talade om skolpolitiken på Riksdagen.

Vår Utbildningsminister Anna Ekström (S) talade om att likvärdigheten har försämrats i våra kommunala skolor och att allt fler kommuner kämpar med att få budgeten att gå ihop medan många utbildningskoncerner göra stora vinster.

Vi Socialdemokrater vill att vinstjakten ska stoppas men när Regeringen 2018 la fram en proposition om att begränsa vinsterna i välfärden föll den i riksdagen.

Efter lunch var det givande mingel med skolpolitiker från hela Sverige. Katja och Melisa fick möjlighet att prata med fler ledamöter och ordföranden i Utbildningsutskottet.

Eftermiddagen var det workshops bestående av tre tematiska frågeställningar (hur skapar vi ordning och reda på skolmarknad utan vinstförbud? Hr förbättrar vi styrningen av skolan i syfte att öka likvärdigheten? Hur skapar vi kompetenstrappor som möjliggör för fler att växa och växla i arbetslivet?) där vi tillsammans borrade i dessa frågor och bidrog till politikutveckling.

Dagen avslutades med panelsamtal med fokus på jämlika förutsättningar för utbildning och jobb i hela landet med Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning (S), Thomas Persson, GD Myndigheten för YH, Erica Andrén, Förste vice ordförande skolledarna samt Jerry Engström, Campuschef för Campus Västervik.

Erfarenhetsutbyte med skolpolitiker från hela Sverige och Utbildningsutskottet är oerhört viktigt i vårt arbete för att skolan ska vara likvärdig oavsett bakgrund. Familjebakgrunden har fått större betydelse om man lyckas eller inte i skolan. Klyftorna har ökat mellan skolor och elever

Därför behövs fler policyförslag vad gäller styrningen av skolan för att öka likvärdigheten och skolans förmåga behöver stärkas för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar framförde Melisa och Katja till Utbildningsutskottet.

 

 

facebook Twitter Email