S-kvinnors nya styrelse i Stenungsund!

Grattis till den nyvalda styrelsen och lycka till med att fortsätta bedriva ett jämställt och jämlikt samhälle!

I söndags den 20 mars 2021 hölls årsmötet för S-kvinnor i Stenungsund. Nyvald styrelse består av:


Ordförande 2 år: Katja Nikula

Sekreterare 1 år: Melisa Nilsson

Kassör 1 år: Siv Johansson

Ledamot 2 år: Janette Olsson

Ledamot 2 år: Ida Melin

Ersättare 1 år: Inger Ströman

Ersättare 1 år: Petra Eklund

Ersättare 1 år: Carola Granell

Revisorer 1 år: Gunnel Lundgren

Revisor ersättare 1 år: Pia Andell


Styrelsen nominerade två ombud, Katja Nikula som ordinarie och Carola Granell som ersättare till förbundskongressen 2021 som blir i Borlänge 20-22 augusti.


Grattis till den nyvalda styrelsen och lycka till med att fortsätta bedriva ett jämställt och jämlikt samhälle!


facebook Twitter Email