Regionrapport!

Vi är i opposition. Men vi lovar att göra vad vi kan för att skapa ett mer jämlikt, rättvist och tryggare Västra Götaland för alla.

Förra veckan debatterade vi regionpolitiker regionens budget för 2022. Vi socialdemokrater vill lägga drygt en miljard extra till vården, utöver budgetuppräkning till följd av att kostnaderna ökar för vården på samma sätt som i övriga samhället. I vårt budgetförslag lägger vi dessutom totalt 800 miljoner till höjda vårdlöner, utöver de centrala avtalen, för att lönerna i VGR ska nå MINST rikssnittet. 

Genom våra satsningar kan regionens vård ägna sin tid åt vård, istället för sparplaner, och de anställda få bättre villkor och fler arbetskamrater, istället för att springa mer på grund av neddragningar. 

Vi Socialdemokrater har i år efter år krävt att regionens löner ska nå minst rikssnitt.  

Under grönblåas styre har vårdköerna vuxit, vissa av dem längst i hela landet och 44 av 66 vårdyrken i regionen har löner under rikssnittet och vissa av lönerna är bland de lägsta i landet. Något som moderaterna står helt handfallna inför.  

Samtidigt vet vi att många slitit hårt och behöver återhämtning och avlastning. I detta läge ska åtgärdsplaner tas fram på sjukhusen. Tomma rader i scheman, inställda operationer, stängda operationssalar och överbeläggningar kostar det med -samtidigt som en patient står och väntar på vård. 

Vårdköerna har vuxit sedan 2014 när det moderatledda styret tog över. De lovade då att vårdköerna skulle bort med hjälp av en skattehöjning men har misslyckats kapitalt.  

Men istället för att ge sjukvården schyssta förutsättningar så har KD lösningen –  De grönblå klarar inte att kapa vårdköer och har svårt att rekrytera personal och då ska staten ta över. Menar Kd att kompetensbristen och underfinansieringen av regionens sjukvård löser sig då? 

I våra kontakter med de fackliga representanterna får vi samma besked hela tiden: Lönerna måste höjas och arbetsvillkoren förbättras.  

Vårt budgetförslag ger vården ekonomisk ryggrad för att kunna ägna sig åt vård istället för sparplaner, för att kompensera för den blågröna mångåriga underfinansieringen och för att lönesatsningen inte ska urholkas. 

Vi är i opposition. Men vi lovar att göra vad vi kan för att skapa ett mer jämlikt, rättvist och tryggare Västra Götaland för alla. 

 

facebook Twitter Email