Nu händer det grejer!

På dagens agenda på kommunstyrelsen hade vi många viktiga punkter. En del av dem var uppdrag som vi tillsammans med M gav till förvaltningen att utreda. Detta är viktiga uppdrag för Stenungsund och dess invånare och det känns roligt att få påverka kommunens utveckling i rätt riktning! Ett urval av uppdragen listas nedan:

*Uppdrag – Alternativ utfartsväg för Hallerna och Strandnorum 

*Uppdrag – Drogfri skola 

*Uppdrag – Fortsatt och förstärkt samarbete med den kemiska industrin

*Uppdrag – Tillgången på arbetskläder och arbetsskor

*Uppdrag –  Tydligare och tidigare insatser för barn som riskerar att hamna i kriminalitet

*Uppdrag – Vård i livets slutskede

*Uppdrag – Energieffektivisera kommunal verksamhet och kommunala fastigheter och stimulera miljöanpassade val

För den som vill läsa mer hittar ni handlingarna för dagens kommunstyrelsemöte här:

Kallelse (stenungsund.se)

 

facebook Twitter Email