Nu är det dags att nominera till partiets uppdrag!

Vet du någon som skulle passa bra för ett socialdemokratiskt uppdrag i Stenungsund? Nu kan du nominera in.

Nominera styrelseledamöter!

Nu är det dags att nominera till valberedningen. Valen görs slutligen på årsmötet.

Val av styrelse för Socialdemokraterna i Stenungsund

-En ordförande

-Tre ordinarie ledamöter och en ledamot på ett år

-Sju ersättare på ett år

-En revisor 2 år och två revisorsersättare

-Ombud ABF en ordinarie och en ersättare

-Internationell ledare, en ordinarie

-Fanbärare, en ordinarie och en ersättare

-Stenungsunds teaterförening en ordinarie och en ersättare

Mejla senast 31 januari till: olof.lundberg@riksbyggen.se

facebook Twitter Email