Nominera till distriktsuppdrag!

Innan 9 nov kan du nominera in namn till distriktsuppdrag!

pastedGraphic.png

Skall vara valberedningen tillhanda senast den 9 nov (olof.lundberg@riksbyggen.se) alt olof.lundberg@stenungsund.se

Distriktskongressen skall välja följande: 

-1 ordförande, 1år 

-14 ledamöter i styrelsen, 1 år 

-3 revisorer, 1 år 

-3 revisorsersättare, 1 år 

-2 ordinarie styrelsen för S i VGR,1 år  

-1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år 

-6 ledamöter representantskapet för S i VGR, 1år 

-6 ersättare representantskapet för S i VGR, 1år 

-5 ordinarie i valberedningen, 4 år 

-2 ersättare i valberedningen, 4 år 

pastedGraphic_1.png

Motioner till Distriktskongressen skall vara Morgan A tillhanda före 9 nov.

(morgan.andersson@stenungsund.se)

Nomineringar Ombud till Distriktskongressen 13 april 2019 skall vara Valberedningen tillhanda senast 9 nov. (olof.lundberg@riksbyggen.se) alt olof.lundberg@stenungsund.se

8 ombud och 8 ersättare 

facebook Twitter Email