Jämlik vård är målet i vår sjukvårdspolitik

Konkreta vallöften från S: Utöver kortare köer och förbättrad arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen, vill vi dessutom ge pensionärer kostnadsfria besök hos sjuksköterska samt våra äldsta kostnadsfria besök hos tandhygienist.

Oavsett vem du är, var du bor eller storleken på plånboken ska du känna dig trygg att sjukvården finns där när du behöver den.
Tyvärr har köerna till sjukvården under denna mandatperiod ökat, då Alliansen och miljöpartiet styrt i Västra Götalandsregionen. Hur vi än mäter och vilka behandlingar/operationer vi sätter statistik på, så har väntetiderna försämrats sedan 2014. En av anledningarna till ökade köer är för att majoriteten valt att köpa allt mer privat vård med marknadslösningar samt ökat antalet hyrläkare.
Vi vill istället ge vår offentliga verksamhet mer resurser. På detta sätt ges regionens sjukhus möjligheter att korta köerna och stärka tillgängligheten till den nära vården och därmed nå vårt mål om en jämlik vård i hela regionen.

Vi kommer att:

  • Göra oss oberoende av hyrpersonal och lägga de resurserna på vår egen personal.
  • Öka tillgängligheten för patienterna genom att förbättra villkoren för sjukvårdspersonalen genom bättre arbetsmiljö och mer konkurrenskraftiga löner.
  • Ge pensionärer kostnadsfria besök hos sjuksköterska samt säkra tandhälsan hos äldre genom kostnadsfria besök hos tandhygienist.

Fler mobila vårdteam behövs för att äldre, barn och multisjuka och avlastar dessutom den hårt ansträngda akutsjukvården.
Jämlik vård oavsett var vi bor i Göteborgsområdet, Västra Götaland är viktigare för oss än marknadslösningar och hyrläkare.

Christer Ahlen (S) och Janette Olsson (S), regionfullmäktigekandidater

facebook Twitter Email