Info från ordförande Morgan

Dags att skicka in era motioner och nominera till distriktsuppdrag!

Tiden går fort!

Nu är det dags igen att nominera till Göteborgsområdets Distriktskongress 17 april 2021.

Vi skall nominera personer till olika uppdrag i distriktet. Vi skall också lämna in motioner till distriktskongressen. Sista datum är 19 nov som motionerna skall vara mig tillhanda. Nedan finns distriktets nuvarande uppdrag och vilka som innehar dem.

När det gäller nomineringar av personer till uppdrag i distriktet, info eller ombud till Distriktskongressen så skall dessa var mig tillhanda senast 24 nov 2020.Skicka till mejl: hoffby@telia.com eller 0705267474

Vi skall ha in namn på 9 personer som skall vara delegater på kongressen och höstmötet 2021. Vi skall också ha 9 ersättare, ifall ordinarie ej kan åka.

Distriktskongressen skall välja följande:

1 ordförande, 2 år

7 ledamöter i styrelsen, 2 år

2 revisorer, 2 år

3 revisorsersättare, 1 år

2 ordinarie styrelsen för S i VGR,1 år

1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år

6 ledamöter representantskapet för S i VGR, 1år

6 ersättare representantskapet för S i VGR, 1år

Tanken är att vi har ett medlemsmöte på Zoom i början på dec, för att ta beslut om motioner och nomineringar. Återkommer med datum när styrelsen haft sitt möte den 25 nov.

Morgan Andersson

facebook Twitter Email