Här finns motionerna för läsning!

Medlemmarna kommer att ha möjlighet att diskutera och antingen anta eller inte anta motionerna på nästa medlemsmöte den 27 november kl 18:00 på kommunhuset.

Här finns motionerna som är inskickade till ak i Stenungsund. Om medlemsmötet antar dem så skickas de till distriktskongressen.

Hälsofrämjande Friskvård för våra äldre över 65 år_

Motion Vacciner

Motion. Föräldrastöd lärande i hemmet

Motion Stärkt patientsäkerhet vid oklara ansvariga vårdinstanser

Motion när mallen inte stämmer

Motion kontaktdagar

Statlig medverkan i samordningsförbunden

Idéburet offentligt partnerskap

Kulturskolan finns i många kommuner och är en viktig del i bildningen

 

facebook Twitter Email