Här är Stenungsunds kommunalråd!

Kommunalrådet Bo Pettersson har varit politiskt aktiv i stort sett hela sitt liv. Kommunalråd har han varit i 25 år. Nu ser han ännu en valrörelse framför sig där S kommer att lyfta trygghetsfrågor, bostäder och skolan. Utvecklingen av Stenungsund fortsätter!

Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsund.

-Det känns bra att kunna leverera reformer till stenungsundsborna.

Vi går snart in i arbetet med att ta fram en ny handlingplan för nästa mandatperiod men kan nu bocka av en del vallöften.

Några exempel är:
Gratis simskola för sexåringar
Fixartjänster för äldre
Seniorkort för äldre i kollektivtrafiken

Vi tar på allvar när våra invånare i Stenungsund uttrycker otrygghet. Det måste finnas poliser, en trygg kommun och insatser när det inträffar händelser i vår kommun. Vi i Socialdemokrater menar att vi ännu mer måste satsa på trygghetsskapande åtgärder och ihop med den S-ledda regeringen vet vi att vi också får fler poliser i området.
Vi kommer också att intensifiera arbetet med att bygga fler bostäder. Alltför många står i kö för en bostad.
Ett fortsatt välfärdsbygge och utveckling av Stenungsund är en förutsättning att vi har fortsatt S-ledd majoritet.

facebook Twitter Email