Häng med och utveckla S-politik!

Socialdemokraterna i Stenungsund är i ständig utveckling och vi behöver därför hela tiden utveckla vår politik och därför har vi initierat ett politikutvecklingsarbete.

Åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Det finns en rad olika saker som kan påverka hälsan positivt som näringsrik mat och social samvaro t.ex.
Vi vet att risken ökar att drabbas av olika hälsoproblem med stigande ålder och därför är förebyggande arbete viktigt för att både förlänga människors liv samt för att förbättra livskvalitén genom hälsofrämjande insatser.

Första området vi vill bjuda in till är vård- och omsorg.

Vi vill bjuda in dig till 3- 4 arbetsträffar där du kommer få möjlighet att ihop med andra medlemmar ta fram och formulera vad som är en god ålderdom.

Är du intresserad?
Anmäl dig till: bo.pettersson@stenungsund.se eller via meddelande 070-6768123

Var: Kommunhuset, lokal skeppet
När: Första träffen har vi 28 oktober kl. 18-20:30

facebook Twitter Email