Handlingsprogram 2018-2022 med kompassnålen inställd framåt!

Här hittar ni vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod! För oss Socialdemokrater är FRIHET, JÄMLIKHET och SOLIDARITET våra grundpelare. FRIHET handlar om att kunna leva i ett öppet, solidariskt och demokratiskt samhälle. SOLIDARITET står för mångfald, trygghet och rättvisa. JÄMLIKHET - genom att vända utvecklingen med ökade klyftor i samhället och verka för alla människors rätt till lika möjligheter.

I vår framtidsbild av Stenungsund är fortsatt utbyggnad av välfärden viktigare än ytterligare skattesänkningar.

Stenungsund ska vara en trygg kommun där alla kan utvecklas och nå sina mål!

Vi ska ha olika former av boenden för livets alla faser och här ska vara attraktivt att driva företag eller ha oss som arbetsgivare.

I vår framtidsbild av Stenungsund blir mötesplatserna fler. Vi tror på gemenskap och social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Handlingsprogram 2018-2022

facebook Twitter Email