God Jul och Gott Nytt År

Vår ordförande önskar alla en riktigt god, röd jul och ett gott nytt år!

Till våra Medlemmar

Ja då har ett år gått igen, mycket har hänt, men också en del som vi inte fick gjort. Vi har gemensamt alla haft en pandemi som inte verkar vilja ge sig. Den byter former och är till stort besvär. En jul ytterligare med restriktioner och förhållningssätt. Men detta kan vi alla.

Vi har fått en kvinnlig statsminister och vårt stöd i landet ökar. Att det beror på Magdalena A är inte att ta miste på. Att vi sedan kan få regera själva tycker jag känns riktigt bra. Det var några få justeringar av vår budget som M, Kd, Sd fick igenom. Men det kanske är några i våra led som också kan acceptera några av dessa justeringar. Det känns bra även i Stenungsund ett år som detta. Vi för en stark politik i Stenungsund och vi får igenom det mesta av det vi vill.

Nu är det ett valår framför oss, och där behöver vi hjälpas åt. Kom på medlemsmöten och andra aktiviteter som vi bjuder in till. Påverka hur vi skall vinna valet och vilken politik vi skall ha efter valet.

Styrelsen för Stenungsunds Arbetarkommun vill tacka för det gångna året och önskar ett bra 2022.

Ordförande

Morgan Andersson

facebook Twitter Email