EUP-valet 2019- ett val som leder till eftertanke

Christer Ahlén och Janne Rudén har gjort en genomlysning av valet till Europaparlamentet – EUP – 2019. Läs valanalysen här!

Analysen ger oss kunskap om hur Stenungsundsborna röstade i EU-valet, vilka slutsatser vi kan dra av det och hur vi kan agera framåt. 

 

facebook Twitter Email