Ett stort tack!

Alla samtal, alla nya medlemmar, alla röster - TACK!

Ett stort tack till alla er väljare i Stenungsund som har öppnat dörren när vi knackat på, stannat upp

och pratat med oss när vi har kampanjat ute på gator och torg. Tack för alla frågor vi har fått ta del av under vår valrörelse. Så roligt att vi samtidigt har fått massa nya medlemmar. Vi har en klar bild om vad vi vill åstadkomma under nästa mandatperiod. Tack vare er så blev vi det största partiet i kommunen.

Nu börjar arbetet med att sätta kursen för framtiden,
finna bra samarbetsmodeller så att Stenungsund växer och frodas. Vill man bli medlem i vårt parti så kontakta:

Lars-Ebbe Pettersson 0706-58 90 37

facebook Twitter Email